"Świat oddala się ode mnie"
Mikromusic z orkiestrą NFM Filharmonii Wrocławskiej
"Mikromusic z Górnej Półki", 2023